torsdag den 13. oktober 2011

Sådan grupperes objekter i et SMART Notebook-dokument

Når man bruger Smartboardet som tavle får man sommetider brug for at flytte rundt på de forskellige objekter (tekst, billeder eller tegninger man har lavet og skrevet) for at få plads til noget mere, eller for at gøre tingene mere overskuelige.
Har man f.eks. tegnet hen over et billede (pile eller lign.) for at vise/markere noget, er det vigtigt at markeringerne følger med, hvis objektet skal flyttes et andet sted hen på tavlen.

Sådan grupperes objekter i et Smartboard Notebook-dokument:
Ved at markere en gruppe af objekter (f.eks. et billede og noget håndskrevet tekst) kan man højreklikke og vælge funktionen "Grupper" - herved smeltes objekterne sammen til et samlet objekt, som kan flyttes, kopieres, slettes eller forstørres/formindskes lige så tosset man vil.

Fremgangsmåden:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar