Basis

Herunder finder du genveje til de forskellige indlæg, der omhandler basale funktioner i SMART Notebook.Om billeder
Om at finde og indsætte billeder og interaktive elementer i sine Notebook-dokumenter
Om SMART-kameraet
Sådan gøres dele af et billede transparent (gennemsigtigt)

Om dokumenter
Sådan åbnes et nyt SMART Notebook dokument
Sådan gemmes og sådan åbnes gemte SMART Notebook-dokumenter
Sådan vedhæfter du en fil i et SMART Notebook-dokument
Om at ændre baggrunden i et Notebook-dokument

Om figurer
Om figur-værktøjet
Notebook 11 - Den nye værktøjslinje

Om interaktive flash-elementer
Om at finde og indsætte billeder og interaktive elementer i sine Notebook-dokumenter
Sådan laves et vendespil med billeder (Click and reveal-flash-elementet)
Match tekst og billeder med flash-elementet "Image select"
Arranger sætninger med flash-elementet "Sentence arrange"
Sådan indsættes en PowerPoint-præsentation som et interaktivt objekt i et Notebook-dokument
Sådan kan du lave og indsætte en interaktiv quiz i SMART Notebook med gratis-programmet Free Quizmaker 6.1

Om Links
Om links i Notebook-dokumenter
Sådan bygges en interaktiv julekalender i Notebook (med interne links)

Om lyde
Sådan kobles en lydfil til et objekt
Optag lyd direkte i Notebook 11

Om mappen "Mit indhold"
Sådan gemmes en side som en skabelon i mappen "Mit indhold"
Sådan gemmes objekter i mappen "Mit indhold"

Om Notebook-galleriet
Om Notebook-galleriet
Sådan tilføjes nyt indhold til Notebook-galleriet


Om objekter
Hvad er et objekt og hvad kan objekter?
Sådan markeres objekter
Sådan grupperes objekter i et SMART Notebook-dokument
Sådan gemmes objekter i mappen "Mit indhold"
Sådan aktiveres og bruges guidelinjer i Notebook
Om objekter og funktionen "Rækkefølge"
Sådan spejlvendes et objekt
Om kloning af objekter
Om låsning af objekter
Sådan laves skyggeeffekt bag tekst og figurer
Om links i Notebook-dokumenter
Notebook 11 - Den nye værktøjslinje
Optag lyd direkte i Notebook 11
Om Aktivitetsværktøjet i SMART Notebook 11

Om penneværktøjerne
Sådan ændres stregfarve, stregtykkelse og stregtype
Om værktøjet Kreative penne
Om værktøjet Tryllepennen
Sådan ændres håndskrevet tekst til digital tekst med funktionen "Genkend"
Sådan laves en ordøvelse med forsvindingseffekt
Notebook 11 - Den nye værktøjslinje

Om sider
Om sidenavne og om at oprette nye sider i et dokument
Om sidegrupper
Om dobbeltsidet visning


Om skygger
Om funktionen skærmskygge
Sådan laves skyggeeffekt bag tekst og figurer

Om tabeller
Om tabel-funktionen i Notebook

Om tekstværktøjet
Om tekstværktøjet i Notebook
Sådan skrives matematiske symboler i Notebook
Sådan laves en genvej til din favorit-skrifttype
Notebook 11 - Den nye værktøjslinje

Om øvrige værktøjer/funktioner:
Om tilpasningen af den flydende værktøjslinje
Om Spotlighten
Om forstørrelsesglasset
Notebook 11 - Den nye værktøjslinje
Om Notebook 11's indbyggede internetbrowser
Om Aktivitetsværktøjet i SMART Notebook 11

Om SMART Exchange
Sådan deler du dine .Notebook-filer med andre på SMART Exchange
Sådan finder og downloader du danske undervisningsmaterialer til SMARTboardet