Begynderguiden

Er du helt ny bruger af SMARTboard-tavler?
På denne side finder du en guide til hvordan du kan komme godt i gang.
Følg guiden herfra og nedefter - ved at klikke på overskrifterne i de blå eller gule bjælker. Bjælkerne indeholder links til de indlæg her på bloggen, som kan guide dig igennem de grundlæggende elementer og funktioner i en hensigtsmæssig rækkefølge.

Om programmet Notebook
Notebook er navnet på den software (programmet), som følger med når en SMARTboardtavle installeres.

Brugerfladen i et Notebook-dokumentEt Notebook-dokument kan - ligesom f.eks. et Word-dokument - bestå af mange enkeltsider.

 I et dokument der fylder flere sider kan det - for overblikkets skyld - være smart at give de enkelte sider en titel, så man ikke forveksler siderne med hinanden.

Om Penneværktøjerne i Notebook
Penne-ikonet
Vil du skrive eller tegne på tavlen løfter du enten en af de 4 penne fra pennebakken eller du kan vælge penne-ikonet  i værktøjslinjen og tegne eller skrive med din finger eller med musen.
Lær mere om valg af stregfarve, -tykkelse og -type her:

På værktøjslinjen kan du også vælge andre penneværktøjer, som kan lidt mere end "bare" skrive eller tegne:

Kreative penne-ikonet
Tryllepen-ikonet

Notebook kan også - i et vist omfang - genkende håndskrevet tekst og ændre denne til digital tekst:

Om tekstværktøjet i Notebook
Du kan skrive digital skrift på tavlen med tastaturet eller det elektroniske tavletastatur (sidstnævnte åbnes med et tryk på tastatur-knappen på pennebakken).

Hvis du har en særligt foretrukken skrifttype og - formatering, kan du lave en genvej til den:


Om viskelæderet
Viskelæderet kan bruges til at viske digitalt blæk ud, dvs. det du tegner eller skriver med pennene. Viskelæderet fås i 3 størrelser og bruges ved enten at løfte viskelæderet fra pennebakken og tørre skriften af tavleneller ved at vælge viskelæder-ikonet på værktøjslinjen og bruge fingeren som viskelæder.
Der findes også et smart viskelæder-trick, som kan være nyttigt at kende:

Om objekter
Alt hvad du placerer på tavlen - billeder, tegninger, håndskrift, digital skrift, pile eller figurer - kaldes objekter. Et objekt kan vælges (markeres) ved at man med pileværktøjet valgt trækker en markeringsramme henover objektet - eller med et tryk på selve objektet med finger eller mus - og herefter interageres med på forskellige måder - læs hvordan her:


Forskellige objekter kan grupperes - dvs. "smeltes" sammen til ét objekt - hvilket bl.a. gør det muligt at udføre samme handling med flere objekter samtidig. Det kunne f.eks. være at kopiere flere objekter på én gang mhp. at indsætte dem andetsteds i dokumentet, i stedet for at skulle kopiere og indsætte hvert enkelt objekt.

Hver gang du placerer et nyt objekt på en tavleside placeres det nyeste objekt altid på et lag foran de eksisterende objekter på tavlen. Det nyeste objekt vil derfor dække over andre objekter, hvis de placeres ind over hinanden. Ønsker man at placere det nye objekt bagved et eksisterende objekt skal man bruge funktionen "Rækkefølge" - Den kan du lære at kende her:

Når tavlens indhold skal bruges interaktivt, f.eks. af elever, er det vigtigt at de dele af indholdet som ikke må kunne flyttes rundt eller ændres på er låst fast. Et objekt kan låses helt eller delvist fast til dets placering og i dets formatering - Lær mere om hvordan her:

Vil du vide mere om hvad objekter kan? - Vælg etiketten "Om objekter" på forsiden (øverst til højre) eller vælg fanen "Basis" og se under "Om objekter".

Om figurer
Notebook kan hjælpe dig med at tegne forskellige geometriske figurer, se hvordan her:


Om Notebook-galleriet
Lær her hvordan du finder og anvender billeder, tegninger, figurer, symboler, lyde, interaktive elementer, sideskabeloner og temaer i Notebooks store galleri, som du kan bruge i dine dokumenter:

Hvordan du i praksis kan anvende de mange forskellige typer af indhold i Galleriet, kan du finde en masse konkrete forslag og vejledninger til under fanen "Lær hvordan".

Om baggrunden i et Notebook-dokument

Om brug af lyd i Notebook-dokumenter
Notebook giver dig mulighed for at tilkoble lydfiler til alle slags objekter, således at elever som f.eks. ikke kan læse en instruks kan høre denne blive læst højt ved tryk på et objekt.